pic
pic

Hicri-qəməri 1344 –cü il şəvval ayının 8-i Bəqi və Uhud qəbiristanlığında milyonlarla Əhli-beyt (əleyhimussəlam) aşiqlərinin ziyarət etdikləri Məsum imamların (əleyhimussəlam) və həzrət Həmzənin (əleyhissəlam) müqəddəs qəbirləri daşürəkli vəhhabilər tər...

MÖVZUNUN DAVAMI

Mükafatlar gecəsi adlanan Fitr bayramı gecəsi yetişdikdə Allah-taala saleh əməl sahiblərinin mükafatlarını saya gəlməz dərəcədə əta edər. Elə ki, Fitr bayramının sübhü olar Allah-taala bütün şəhərlərə Öz mələklərini göndərər ki, keçid və küçələrdə, in...

MÖVZUNUN DAVAMI

Ramazan ayının son günündə və Fitr bayramı gecəsində bir sıra xüsusi ibadətlər nəql olunmuşdur. O cümlədən, Ramazan ayının sonunda müqəddəs Quranın xətm edilmə duası, bu əzəmətli ay ilə vidalaşma duaları və s. Burada möhtəşəm "Məfatihul-cinan" kitabından "F...

MÖVZUNUN DAVAMI

İlahi, sinəmi Quranla genişləndir, bədənimi Quranla (Quranın göstərişləri ilə) işə sal, gözümü Quranla işıqlandır, dilimi Quranla aç və yaşadığım vaxta qədər ona əməl etməkdə mənə yardımçı ol! Çünki Səndən başqa heç bir güc və qüdrət yoxdur

MÖVZUNUN DAVAMI

Ramazan ayının son gecəsi və günü çox mübarəkdir və onda bir neçə əməl var: Qüsl etmək, həzrət İmam Hüseynin (əleyhissəlam) ziyarəti, “Ənam”, “Kəhf”, “Yasin” surələrini oxumaq və yüz dəfə “Əstəğfirullahə rəbbi və ətubu iləyh” demək və bir s...

MÖVZUNUN DAVAMI

İlahi, ağamız Muhəmməd (sallallahu əleyhi və alih) və onun pak Əhli-beytinə (əleyhimussəlam) xatir, bu ayda mənim orucumu Özun və Peyğəmbərinin razı olduğu kimi mükafatlandırıb qəbul et. Həmd-səna aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur!

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

  •    NUR SIRASI
    NUR SIRASI
  • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
    HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ