pic
pic

Hicri-qəməri 1440-cı il rəbius-sani ayının 10-u və miladi 2018 ci il dekabrın 18-i Əhli-beytin cəlalətli və kəramətli xanımı imam Musa ibn Cəfər əleyhiməssəlamın sevimli qızı və imam Əli ibn Musa Rza əleyhiməssəlamın əziz bacısı həzrət Fatimei-Məsumə əleyhas...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hizcri-qəməri 1440-cı il rəbius-sani ayının 8-i, miladi 2018-ci il dekabrın 16-sı həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) nəvəsi, həzrət imam Sahib əz-zamanın (əccələllahu təala fərəcəh) əziz atası, bütün övliya və övsiyanın sevimlisi, imamət və hiday...

MÖVZUNUN DAVAMI

Camieyi-kəbirə ziyarətnaməsi bütün şiə alimləri tərəfindən qəbul edilmiş və etibarlı sayılaraq hicri tarixinin dördüncü əsrin­dən indiyə qədər çoxsaylı kitablarda nəql olunmuşdur. Hətta əhli-sünnə alimlərindən olan İbrahim ibn Sədud-din Həmvini Əhli-beyt ə...

MÖVZUNUN DAVAMI

Həzrət Ayətullah Muhəmməd Cavad Fazil Lənkəraninin (Allah ömrünə bərəkət versin) "Namazın sirləri və ədəb qaydaları" mövzusunda buyurduğu dəyərli çıxışlarından

MÖVZUNUN DAVAMI

İslamda dünyanı və dini həqiqətləri tanıyıb bu barədə mə`rifət kəsb etmək üçün üç mötəbər vasitə tanıtdırılmışdırdən: 1-Hissiyyat; 2-Əql və düşüncə; 3-Vəhy

MÖVZUNUN DAVAMI

Müsəlmanların islam hökmlərini və qanunlarını tədqiq edərək (Qurandan sonra), istifadə etdikləri ikinci mənbə Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) sünnəsidir ki, həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) və o Həzrətin Əhli-Beytinin (əleyhimussəlam) hədi...

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

  •    NUR SIRASI
    NUR SIRASI
  • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
    HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ