pic
pic
خروج از مکه پس از عمره تمتع
در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۷:۲۳

آیا پس از انجام عمره تمتع می‌‌توان از شهر مکه خارج شد؟

چنانچه اطمینان به درک احرام حج باشد اشکالی ندارد، لیکن باید توجه داشت چنانچه انجام عمره در یک ماه و دخول به مکه در ماه بعد باشد، باید مجددا عمره‌ی تمتع انجام دهد.

۴۱۲ بازدید