فرض سؤال قبل، ادامه تحصیل زوجه، به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح درج شده باشد، چه تأثیری در پاسخ به سؤالات قبل از جهت جواز و یا عدم جواز مخالفت زوج با ادامه‌‌ی تحصیل دارد؟"/> اثر شرط ضمن عقد بودن تحصيل زوجه - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic
اثر شرط ضمن عقد بودن تحصيل زوجه
در تاریخ ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۱۳

چنانچه در فرض سؤال قبل، ادامه تحصیل زوجه، به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح درج شده باشد، چه تأثیری در پاسخ به سؤالات قبل از جهت جواز و یا عدم جواز مخالفت زوج با ادامه‌‌ی تحصیل دارد؟


چنانچه به عنوان شرط ضمن عقد باشد لازم است، زوج مراعات نماید و دیگر حق ممانعت از خروج از منزل را ندارد.
آری در این فرض نیز نفقه‌ی تحصیل به عهده ی خود زوجه می‌‌باشد.

۷۱۵ بازدید