pic
pic
گرفتن سود پول
در تاریخ ۰۴ آذر ۱۳۹۲ & ساعت ۱۱:۳۴

من از می‌‌خواهم از يک نفر 4 ميليون تومان پول بگيرم بذارم تو بانک براي وام، بعد پول آن شخص را بعد از دو ماه پس بدهم. حالا آن شخص ميگوید که آن پولش توی بانک هست و سود ميگيرد، اگر 4 ميليون بدهد به من 140 هزار تومان در اين دو ماه ضرر ميکند، گفته همان 140 هزار توماني که بانک بهش سود ميدهد، من هم به شما بدهم، ميخواستم بدانم اين سودي که من به او ميدهم، حرام است يا نه؟


1. اگر صرف گرفتن پول و گذاشتن آن در بانک از طرف مالک آن و دادن 140 هزار تومان از سود آن به صاحب پول باشد حرام نیست. اشکال ندارد.

2. اگر پول را قرض کنید دادن 140 هزار تومان به مالک اولی آن ربا و حرام است اما گرفتن این سود از بانک در صورتی که اشتراط و الزامی نباشد اشکالی ندارد.

۹۹۱ بازدید

کلید واژه ها: سود پول قرضی ربا دادن