استفاده از تصاویر ائمه در مراسم عزاداری
در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۶ & ساعت ۰۸:۰۹

آیا تصاوير شمايل اهل بيت را می توانیم در مراسم عزداری نصب کنیم ؟

انتساب قطعي اين تصاوير به ائمه معصومين عليهم السلام جائز نيست . 


۶۴۹ بازدید