استفاده از تصاویر ائمه در مراسم عزاداری
در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۶ & ساعت ۰۷:۴۳

آیا تصاوير شمايل اهل بيت را می توانیم در مراسم عزداری نصب کنیم ؟

انتساب قطعي اين تصاوير به ائمه معصومين عليهم السلام جائز نيست . 


۷۰۷ بازدید