pic
pic
روزه دانشجو
در تاریخ ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۲۲:۳۱

بنده دانشجوي دانشگاه کرج هستم و در تهران ساکن هستم و در هفته سه روز به آنجا مي روم. مي خواستم بدانم وضعيت روزه من در اين ماه مبارک به چه صورت مي باشد؟

در فرض سؤال مادامي که چنين رفت و آمد داريد و ده روز در يک جا نمي مانيد نماز شما در تمام جاها تمام وروزه شما صحيح است

۴۸۱ بازدید

وضعیت روزه دانشجو در حال تردد بین دو شهر
در تاریخ ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۲۲:۳۱

اگر شخصي هر روز قبل از اذان ظهر از شهر محل سکونت خود به قصد تحصيل به شهر ديگري مسافرت نمايد و بعد از اذان مغرب مراجعت نمايد حکم نماز در محل تحصيل و روزه وي چگونه است؟

در فرض سئوال تا زماني که به اين نحو در رفت و آمد است ، نماز و روزه او تمام است.

۵۲۴ بازدید

وضعیت روزه دانشجو در حال تردد بین دو شهر
در تاریخ ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۲۲:۳۱

کسي که در شهر ديگري دانشجوست و در آنجا خانه اجاره کرده است و در هفته 6 روز در آن شهر و 1 روز در شهر ساکن است وضعيت نماز و روزه اش چگونه است؟

در فرض سؤال تا زماني که چنين رفت وآمد داشته باشيد و ده روز در يک جا نمانيد نماز شما در همه جا تمام و روزه هاي شما صحيح است .

۵۲۷ بازدید

رفت و آمد مرتب بین دو شهر به خاطر شغل
در تاریخ ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۲۲:۳۱

محل كار من در شهر ري و منزل ام دركرج مي باشد نماز و روزه هايي كه در شهر ري و تهران هستم ولي در محل كارم نيستم چگونه است ؟

اگر بين وطن و محل ديگر خود به صورت مستمر رفت وآمد داشته باشيد و حداقل هفته‌ي يک بار مسافرت کنيد و ده روز در يک محل نمانيد تازماني که چنين رفت وآمد داريد در تمام جاها نماز شما تمام وروزه شما صحيح است و فرقي نمي کند که سفرهاي شما بابت کار باشد يا تفريح به طور کلي اگر مرتب در رفت و آمد باشد و کمتر از ده روز در يک جا بمانيد در همه جا نماز و روزه شما تمام است.

۵۲۷ بازدید

کلید واژه ها: دائم السفر روزه مسافر
رفت و امد مرتب در هفته در دو استان
در تاریخ ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۲۲:۳۱

من ساكن تهرانم و كارم 4 روز در هفته در شهر سمنان است ايا ميتوانم اين 4 روز را روزه باشم يا خير؟

مادامي که بين تهران و سمنان در رفت و آمد هستيد و ده روز در يک جا نمي مانيد نماز شما در تمام جاها تمام وروزه اش صحيح است .

۴۹۰ بازدید

کلید واژه ها: دائم السفر روزه مسافر