pic
pic
جنب از حرام و نجاست عرق او
در تاریخ ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ & ساعت ۰۹:۴۶

1- جنب از حرام چيست؟

2- وقتي مي‌‌گويند عرق فرد جنب از حرام نجس است يعني چه؟

3- اگر فرد جنب از حرام کفشش را بپوشد و پايش عرق کند، آيا کفشش نجس مي‌‌باشد؟

4- آبي که بر اثر ملاعبه يا بازي يا فکر شهواني که حالت مني را نداشته باشد نجس مي‌‌باشد؟ و زماني که لباس زير را شستيم و لکه هاي آن به صورت سفيدک باقي ماند چه حکمي دارد آيا نجس است؟ در اين شرايط چه کار بايد کرد؟


1. منظور از جنب از حرام آن است که کسی از راه حرام مانند زنا یا خود ارضائی جنب شود.

2. عرق جنب از حرام، نجس نيست، ولى احتياط واجب آن است كه با بدن يا لباسى كه به آن آلوده شده، نماز نخوانند، یعنی تا زماني که... ادامه مطلب

۹,۹۶۱ بازدید

طهارت آب ملاعبه و نشانه‌‌های منی
در تاریخ ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ & ساعت ۰۹:۴۶

1- اگر كسي در فكرشهوت باشد، اما در همان لحظه آبي از او بيرون نيايد و سپس به هنگام ادرار آبي چسبناك از او خارج شود، چه حكمي دارد؟

2- آيا داشتن يكي از مواردي كه ثابت مي‌كند آب، مني است، لازم مي‌باشد، يا حتما بايد هرسه نشانه را دارا باشد؟

1- پاک است و غسل ندارد.

2- خیر، باید هر سه شرط باشد.

... ادامه مطلب

۱,۸۰۹ بازدید

نشانه‌‌هاي جنابت در دختران
در تاریخ ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ & ساعت ۰۹:۴۶

مشخصات جنابت در دختران چيست؟
چه موقعي جنب مي‌شوند؟
شکل و ويژگي‌هاي جنابت را توضيح دهيد؟

جنابت در زنها کم اتفاق می‌افتد و معمولا در زمانی که در اثر تحريک جنسي در اوج شهوت قرار گیرند  و در آن حالت مایعی غیر از آن مایعی که در حالتهای معمولی از آنها خارج می‌شود، خارج شود و با فشار هم خارج شود، در این صورت جنابت محقق... ادامه مطلب

۱,۷۰۴ بازدید

معاشقه با همسر و غسل جنابت
در تاریخ ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ & ساعت ۰۹:۴۶

1- آيا معاشقه با همسر و رسيدن به ارگاسم، بدون نزديکي و مقاربت، نياز به غسل جنابت دارد؟

2- آیا براي خارج شدن ترشحات واژينال بدون مقاربت، بايد غسل جنابت بجا آورد؟

1- اگر به این حالت مایع خارج شود، مایع مذکور حکم منی را دارد و غسل جنابت لازم است، ولی اگر مایع خارج نشود غسل لازم نیست.

2- خانم‌ها(در غیر از نزدیکی با شوهر)، فقط در صورتي که به حدي تحريک شوند که به حالت رعشه جنسي و يا... ادامه مطلب

۴,۱۹۴ بازدید