pic
pic
پوشاندن صورت در نماز
در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۹ و ساعت ۱۳:۳۶

آيا پوشاندن صورت هنگام نماز جايز است يا خير؟

ادامه مطلب

۷۳۴ بازدید