pic
pic
سجده بر روی مهرهای رکعت شمار
در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ & ساعت ۰۳:۰۳

آيا سجده کردن بر روي مهرهايی كه ركعت شمار هستند اشكال دارد؟

اگر پيشانی بر خاک مهر قرار گيرد اشکال ندارد.

۳۸۶ بازدید