pic
pic
سجده بر روی مهرهای رکعت شمار
در تاریخ ۰۴ تیر ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۱۱

آيا سجده کردن بر روي مهرهايی كه ركعت شمار هستند اشكال دارد؟

اگر پيشانی بر خاک مهر قرار گيرد اشکال ندارد.

۲۹۶ بازدید