pic
pic
جنابت دختران
در تاریخ ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ & ساعت ۰۷:۴۱

اگر دختر خواب شيطاني ببيند ولي مني از او خارج نشود غسل بر او واجب است؟


اگر منی از دختر درخواب خارج نشود، غسل براو واجب نمی‌‌شود.

زن در غیر از نزدیکی، تا زمانی که به اوج لذت و حالت ارگاسم نرسد و در آن حالت مایعی که نسبتا زیاد است و با سایر ترشحات فرق دارد خارج نشود، جنب نمی‌‌شود و اگر با... ادامه مطلب

۲,۷۰۲ بازدید