pic
pic
پس انداز در بانک و استفاده از سود آن
در تاریخ ۰۵ آذر ۱۳۹۹ و ساعت ۱۲:۱۲

اينجانب وامي که متعلق به دوستم مي‌‌باشد را از موسسه ... گرفتم با سود 25 درصد، که مي‌‌بايست از ماه ديگر اقساط آن را پرداخت کنم. من در حال حاضر برنامه خاصي براي اين وام ندارم، ولي براي سه ماه ديگر به آن نياز دارم. موسسه هم قبول نمي‌‌کند که وام را براي سه ماه ديگر نگه دارد.
آيا مي‌‌توانم مبلغ وام را در بانک، پس انداز کنم و سود آن را جهت بخشي از اقساط وامم پرداخت کنم؟

ادامه مطلب

۱,۱۱۸ بازدید