pic
pic
خوردن و آشامیدن بعد از بطلان روزه
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۸:۳۱

ايا كسي كه روزه خود را باطل کرده بايد روزه اش رابخورد؟

ادامه مطلب

۷۵۹ بازدید