pic
pic
استفاده از رُژ لب براي روزه
در تاریخ ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۰۵:۱۳

استفاده از رُژ لب براي روزه دار اشكال دارد؟

اگر چيزي فرو نرود اشكال ندارد.

۳۷۰ بازدید