pic
pic
استفاده از رُژ لب براي روزه
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ & ساعت ۰۵:۴۰

استفاده از رُژ لب براي روزه دار اشكال دارد؟

اگر چيزي فرو نرود اشكال ندارد.

۳۲۷ بازدید