pic
pic
شستن دهان در حالت روزه
در تاریخ ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۲۳:۱۰

در روز ماه رمضان شستن دهان با آب چه حكمي دارد؟

چنانچه آب به گلو نرسد اشكالي ندارد. 

۳۳۹ بازدید