pic
pic
ترک کردن لب در حالت روزه
در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۲۲:۳۱

اگر لب ها با آب دهان مرطوب شوند و اين رطوبت مجددا به دهان باز گردد و خورده شود آيا روزه باطل مي ‌شود؟

ادامه مطلب

۶۹۲ بازدید