pic
pic
غرغره کردن در حالت روزه
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۹:۱۳

ايا روزه دار ميتواند جهت درمان سرما خوردگي با اب نمك غرغره كند ؟

ادامه مطلب

۶۹۹ بازدید