pic
pic
کنار گذاشتن زکات فطریه و پرداخت آن در زمان بعد
در تاریخ ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۵۳

آيا ميتوان مبلغ فطريّه را که امسال کنار گذاشته ام تا زماني که به ايران مسافرت نمايم، نگهداشته و در ايران پرداخت نمايم؟

بله، در صورتي كه دسترسي به فقير نداريد مي‌‌توانيد نگهداريد و به ايران بياوريد.

۱,۱۳۹ بازدید