pic
pic
مصرف فطریه برای آبادی مدرسه
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۸:۴۲

آيا مصرف فطريه براي امور آبادي مدرسه‌‌ها بطور مستقيم توسط مدير مدارس جايز است يا اشكالي دارد؟

ادامه مطلب

۹۵۲ بازدید