pic
pic
پرداخت فطریه برای جنین
در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۳۷

آيا براي جنيني كه در شكم مادر است بايد در روز عيد فطر فطريه پرداخت كرد؟

مستحب است بپردازند.

۵۳۳ بازدید