pic
pic
پرداخت فطریه برای جنین
در تاریخ ۰۲ فروردین ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۲۱

آيا براي جنيني كه در شكم مادر است بايد در روز عيد فطر فطريه پرداخت كرد؟

مستحب است بپردازند.

۳۹۴ بازدید