pic
pic
استفاده از خوش بو کننده دهان در حالت روزه
در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۲۳:۰۶

استفاده از اسپري خوشبو كننده دهان در صورتي كه خورده نشود روزه را باطل مي‌كند؟

ادامه مطلب

۶۵۴ بازدید