pic
pic
حکم مسواک زدن روزه دار
در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۲۳:۲۹

آيا مسواک زدن در هنگام روزه اشکال دارد؟

ادامه مطلب

۷۶۹ بازدید