pic
pic
حکم مسواک زدن روزه دار
در تاریخ ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۰۵:۵۱

آيا مسواک زدن در هنگام روزه اشکال دارد؟

اشكالي ندارد، لكن نبايد چيزي از اجزاء خمير دندان و يا آب وارد حلق شود و گرنه موجب بطلان روزه مي‌‌شود.

۵۰۱ بازدید