pic
pic
فرو بردن خلطی که به فضای دهان نرسیده برای روزه دار
در تاریخ ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۲۱:۵۴

آيا فرو دادن خلطي که وارد دهان نشده مثلا از بيني وارد گلو شده ولي به دهان وارد نشده براي روزه دار اشکال دارد؟

اگر وارد فضاي دهان نشده باشد اشكال ندارد و روزه هم باطل نمي شود .

۴۱۸ بازدید

مصادیق خلط دهان برای روزه دار
در تاریخ ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۲۱:۵۴

آيا هر مايع غليظي که با عطسه و سرفه به دهان بيايد حکم خلط را دارد ؟

بلي، حكم خلط را دارد.

۵۴۹ بازدید