pic
pic
تزریق آمپول ویتامین و تقویتی در حالت روزه
در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۲۳:۰۰

آيا آمپول ويتاميني كه مربوط به تقويت بدن باشد روزه را باطل مي کند ؟

ادامه مطلب

۸۳۵ بازدید