pic
pic
خروج منی بر اثر بازی با همسر در حالت روزه
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۸:۳۷

اگر در ماه رمضان شوهر نتواند خود را کنترل نمايد و با بدن زن خود را تحريک کند و مني از او خارج شود، روزه مرد و زن چه حکمي دارد؟

ادامه مطلب

۷۳۴ بازدید