pic
pic
باطل نمودن روزه با کار حرام
در تاریخ ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۱۹

اگر کسي روزه‌ي خود را با كار حرامي باطل كند حكم ان چيست؟

در فرض سؤال بنابر احتياط واجب كفاره جمع بر او واجب مي شود و قضاي آن روز نيز لازم است.

۶۱۷ بازدید