pic
pic
آزمایش خون برای روزه دار
در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۲۱:۵۲

آيا آزمايش خون روزه را باطل ميكند؟

ادامه مطلب

۵۸۶ بازدید