pic
pic
ادخال دستگاه اندسکوپی در معده در حالت روزه
در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۹ و ساعت ۰۴:۰۳

اگر در معده روزه دار دستگاه اندسکوپي براي عکس‌برداري وارد کنند آيا روزه اش باطل ميگردد؟

ادامه مطلب

۵۹۳ بازدید