pic
pic
ادخال دستگاه اندسکوپی در معده در حالت روزه
در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ & ساعت ۲۳:۳۵

اگر در معده روزه دار دستگاه اندسکوپي براي عکس‌برداري وارد کنند آيا روزه اش باطل ميگردد؟

خير باطل نمي شود.
... ادامه مطلب

۵۲۲ بازدید