pic
pic
ملاک حد ترخص در شهرهای بزرگ
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۸:۰۲

حد ترخص شهرهاي بزرگ مثل كرج چگونه است؟ اكنون با ساخت و سازهايي كه شده است و گسترش شهر آيا حد ترخص قبلي پابرجاست يا خير؟

ادامه مطلب

۷۰۳ بازدید