pic
pic
مشاهده لکه خون قبل از اذان مغرب در حالت روزه
در تاریخ ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۲۵

من دو دقيقه مانده به اذان مغرب لکه خون ديده ام و فرداي ان روز پريود شده ام مي خواستم بدانم که روزه من چه حکمي دارد.

اگر از غروب تا فردا پاك بوده ايد يعني در مجرا خون نبوده روزه آن روز شما صحيح است و الا روزه باطل شده است .

۴۳۷ بازدید