pic
pic
شروع عادت ماهیانه در حالت روزه
در تاریخ ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۰۴:۳۰

اگر خانمي ظهر يا بعد ازظهر عادت ماهيانه شد آن روز را بايستي يك روز حساب كند يا خير؟

آن روز روزه او باطل مي شود و سپس بايد قضاي آن را به جاي آورد.

۴۳۹ بازدید

مشاهده خون حیض بعد از اذان مغرب در ماه رمضان
در تاریخ ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۰۴:۳۰

خانمي نيم ساعت بعد از اذان مغرب خون حيض مي بيند حال شک دارد قبل از اذان گرفتار حيض بوده يا نه . آيا روزه آن روز وي صحيح است ؟

روزه اش صحيح است.

۵۷۸ بازدید