pic
pic
شروع عادت ماهیانه در حالت روزه
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۷:۲۶

اگر خانمي ظهر يا بعد ازظهر عادت ماهيانه شد آن روز را بايستي يك روز حساب كند يا خير؟

ادامه مطلب

۶۵۴ بازدید

مشاهده خون حیض بعد از اذان مغرب در ماه رمضان
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۷:۲۶

خانمي نيم ساعت بعد از اذان مغرب خون حيض مي بيند حال شک دارد قبل از اذان گرفتار حيض بوده يا نه . آيا روزه آن روز وي صحيح است ؟

ادامه مطلب

۸۷۶ بازدید