pic
pic
حجیت رویت هلال برای کشورهای همجوار
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۸:۴۶

با توجه به اينكه معمولا حداقل يک روز و گاهي دو روز رؤيت هلال زودتر از ايران بوده است، آیا این رویت می‌‌تواند برای ایران نیز استفاده شود.

ادامه مطلب

۸۹۳ بازدید

علت اختلاف در رویت هلال در کشورهای هم افق
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۸:۴۶

با توجه به افق چند كشور همسايه چطور ممكن است كه اين كشورها هلال ماه نو را درتاريخ هاي متفاوتي مشاهده كنند؟ در حالي كه برخي از آنها افق‌‌هاي مشابهي دارند.

ادامه مطلب

۷۸۰ بازدید

حجیت رویت هلال برای کشورهای همجوار
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۸:۴۶

لطفا بفرمائيد چنانچه در کشورهاي همجوار ايران ماه رويت شود آيا در ايران مقلدين شما ميتوانند عيد را بر گزار کنند؟

ادامه مطلب

۷۴۷ بازدید