pic
pic
ملاک ثبوت هلال ماه رمضان در شهرهای مختلف
در تاریخ ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۱۴:۳۷

بر فرض ثبوت هلال شرعي در يك منطقه آيا اين ثبوت براي ديگر مناطق معتبر است يا خير؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، اين اعتبار تا چه حدي است؟

رؤيت هلال در هر محلى واقع شود براى محل هاى ديگر اعتبار دارد، به شرط آن که آن محل با محل‌‌هاى ديگر در شب، اگر چه در مقدار كمى، اشتراك داشته باشند.

۴۴۹ بازدید