نشستها

۵ تصویر

نشست علمی «بررسی مبانی فقهی رؤیت هلال ماه» خرداد 86

  • در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
  • ساعت ۲۱:۱۶

۲۷۵ بازدید